De Orthokliniek is weer verhuisd. In Bussum verhuisde de Orthokliniek van Huizerweg 12 naar Huizerweg 54, in het zojuist geopende Heart House.

Verder zijn wij zijn een samenwerking aangegaan met Carel Hoffman van de preventie-kliniek HME-Medical in Haarlem. M.i.v. 1 februari 2017 zal dokter Reijntjes ook spreekuur en behandelingen gaan doen in Haarlem. Het adres in Haarlem is Schipholpoort 42. Afspraken zoals vanouds via 035 –  62 393 62, of beter via 085 – 4 017 019. De nieuwe kliniek heet hme-orthokliniek, en we werken dus op twee lokaties.

NB: DOOR EEN CONFLICT MET DE VOORMALIGE VERHUURDER ZIJN PATIËNTEN VIA POST EN E-MAIL BENADERD OM HUN BEHANDELINGEN VOOR TE ZETTEN BIJ DE SPECIAL HEALTH GROUP OP HET OUDE ADRES VAN DE ORTHOKLINIEK.

De praktijk van dokter Reijntjes is op maandag en donderdag dus gewoon in Bussum, maar wel op het nieuwe adres Huizerweg 54 in het gebouw van Heart House, gevestigd in de voormalige huishoudschool. Wij zijn te vinden links aan het eind van de lange gang. Op woensdag vind u dokter Reijntjes in Haarlem

 

Orthokliniek

Orthokliniek is de naam van de vrijgevestigde praktijk voor individuele gezondheidszorg van (huis)arts J.C.J. (Jaap) Reijntjes. Hij studeerde in Groningen 3 jaar (Bio)chemie (MoA Schei- en Natuurkunde 1974),  daarna Geneeskunde (artsexamen 1978) en huisartsgeneeskunde (1979) en is BIG geregistreerd arts (29023469901). Hij werkte 11 jaar als apotheekhoudend huisarts in Brabant.

Daarnaast volgde hij vele cursussen en informatieve bijeenkomsten en bestudeerde hij allerlei vormen van in Nederland (nog) niet regulier erkende geneeswijzen in binnen- en buitenland, zoals orthomoleculaire geneeskunde, natuurgeneeskunde, niet toxische tumor therapie, neuraaltherapie, ozontherapie, celtherapie, chelatietherapie en NLP.

In 1991 vestigde hij zich als consultatief arts in Hilversum en combineerde zijn kennis, deskundigheid en ervaring van reguliere (huisarts) geneeskunde met de opgedane informatie over de complementaire- en aanvullende/alternatieve geneeswijzen. In maart 2015 verhuisde de Orthokliniek naar Bussum en in 2017 dus ook deels naar Haarlem.

Tijdens zijn consulten neemt hij veel tijd voor de patiënt en geeft hij adviezen over voeding en leefregels voor verbetering van de gezondheid en de preventie van ziekte.

Integrale Geneeskunde

Orthokliniek ’t Gooi biedt u advies en behandeling, gebaseerd op reguliere (huis)arts geneeskunde aangevuld met denkbeelden en behandelmethodes uit de (nog) niet regulier erkende methoden van geneeskunde (“alternatieve geneeskunde”). Men spreekt wel van Integrale Geneeskunde (Integrative Medicine): “alternatieve” behandelingen worden geïntegreerd in de geneeskundige praktijk en de individuele gezondheidszorg. In Amerika wordt Integrative Medicine (IM) al onderwezen aan meerdere universiteiten en in Nederland wordt de “Integrative Medicine” op kleine schaal ook al in de reguliere praktijk toegepast, o.a. in Amsterdam, Groningen en Nijmegen (zie NIKIM: Nationaal Informatie en Kenniscentrum Integrative Medicine).

Zelfgenezend vermogen

Ontwikkelingen in de medische wetenschap volgen elkaar in hoog tempo op. Toch komen kwalen als chronische moeheid, chronische ontstekingen (virus, lyme, etc.), chronische darmklachten en kanker steeds vaker voor en schiet de huidige geneeskunde vooral in de behandeling van deze chronische ziektes vaak tekort. Ziekte is een poging van ons lichaam om zich te ontdoen van indringers en schadelijke stoffen. Bij de behandeling moeten we het reinigend en zelfgenezend vermogen van ons lichaam niet tegenwerken, maar ondersteunen en bevorderderen. Door informatie en leefregels (cognitieve therapie) kunnen chronische klachten verbeteren.

Wat is natuurgeneeskunde?

Natuurgeneeskunde is gebaseerd op de oorspronkelijke geneeskunde volgens Hippocrates. Natuurgeneeskunde houdt zich vooral bezig met ontgifting en reiniging van het lichaam (detox) en activeert de eigen afweerkrachten en geneeskracht van de mens. De Artsenvereniging ter Bevordering van de Natuurgeneeskunde (ABNG), is sinds 2011 samen met andere consultatief werkende artsen verenigd in de AVIG (Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde). Dokter Reijntjes is register lid van de AVIG (lidnr. 1033)

Wat is orthomoleculaire geneeskunde?


Orthomoleculair is een samenvoeging van “ortho” dat goed of juist betekent en “moleculair” dat slaat op de moleculen, die in onze cellen en in de voeding voorkomen. Orthomoleculaire geneeskunde maakt gebruik van voedingsadviezen en aanvullingen op de voeding, met als doel de zelfgenezende processen in het lichaam te bevorderen, te ondersteunen en te stimuleren. Dokter Reijntjes is tevens lid van de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde) (lidnr. 216 AL)