Chelatietherapie en detox zware metalen

Chelatietherapie geschiedt door regelmatige infusen met o.a. EDTA (ethyleen-diamine-tetra-azijnzuur), een aminozuur dat de schadelijke moleculen bindt en via de nieren uitscheidt.

Door het EDTA of DMPS worden zware metalen zoals lood, cadmium en kwik gebonden en uit het bloed  verwijderd. Zware metalen kunnen schadelijk zijn voor allerlei biochemische processen in het lichaam, ze kunnen enzymen blokkeren en zogenaamde vrije radicalen reacties teweeg brengen.

Tevens wordt door EDTA calcium gebonden, waarvan bekend is dat het samen met cholesterol verantwoordelijk is voor vernauwing in de bloedvaten; men spreekt van aderverkalking. Men denkt dat het EDTA ook de schadelijke invloeden op de vaatwand kan verminderen en daardoor effect heeft bij hart en vaatziekten. Bij een recent grootschalig onderzoek in Amerika is dat effect nog eens aangetoond.

Chelatietherapie kan worden  toegepast bij doorbloedingsstoornissen van de benen, bij etalagebenen of rokersbenen, diabetes of gangreen. Soms kan amputatie worden voorkomen. Bij angina pectoris zijn de bloedvaten van het hart vernauwd en bij een TIA is de hersendoorbloeding verminderd.

Chelatietherapie kan samen met goede voeding, supplementen en leefregels vermindering van klachten geven, daling van cholesterol en lagere bloeddruk. Artsen die  chelatietherapie toepassen zijn meestal opgeleid in Amerika door de ACAM, het “American College of Advanced Medicine”.