NLP en Coaching

De letters N.L.P. staan voor Neuro Linguistisch Programmeren. Dit is een methode die inzicht verschaft in het functioneren van ons onderbewustzijn. Blokkades worden herkenbaar en men krijgt weer grip op veranderingsprocessen bij levenscrisis en  persoonlijke groei. N.L.P. wordt in de Ortho Kliniek gebruikt bij de “coaching”, dat is de begeleiding en ondersteuning van de patiënt bij herstel van chronische klachten. Coaching is nodig om niet weer  terug te vallen in het oude ziekmakende patroon.

Om uit het dal van chronische klachten en beperkingen weer omhoog te komen en blijvend te herstellen, is een ondersteuning en coaching op medisch èn psychisch gebied van groot belang. Na een periode van chronische klachten moet het leven weer nieuwe inhoud krijgen. Bij de  coaching naar herstel wordt in de Orthokliniek gebruik gemaakt van de modernste inzichten op gebied van mentale geneeskunde, doelen stellen en psychotherapie. NLP is een moderne manier van psychotherapie, waarbij niet te lang wordt stilgestaan bij eventuele oorzaken, maar vooral gewerkt wordt aan oplossingen.