Gezondheid uit pillen?

mei 4, 2015

Het onderstaande “sprookje” komt uit het goed leesbare boek “Psychiaters te koop?” van Walter Vandereycken en Ron van Deth over de invloed van de farmaceutische industrie op het voorschrijfgedrag van psychiaters in België, Nederland en elders in de wereld. Het geeft ook de ontwikkeling in Nederland weer, die ik herken in mijn 35-jarige medische loopbaan als huisarts en later natuurarts in Nederland. Soms vind ik het gênant om te zien hoe dokters in de loop van die jaren door de farmaceutische industrie zijn beïnvloed.

Dokter redt dorp van de ondergang

Toen Dr. Knock in het Franse dorpje Saint-Maurice de huisartspraktijk van de oude dokter Parpalaid overnam, kwam hij tot een schokkende vaststelling: ‘Mijn voorganger heeft mijns inziens iets faliekant fout gedaan, want patiënten zie je hier niet echt. Dat komt zo: de oude dokter was van mening dat de meeste kwalen vanzelf wel weg gaan; geen wonder dat hij al vroeg in de middag in het café kon gaan biljarten. De ontwikkelingen van de moderne geneeskunde zijn daarmee geheel aan dit dorp voorbij gegaan. Het indammen van risicofactoren, door gerichte screening en doortastende interventie, is immers de basis voor een goede volksgezondheid. Een gezond mens is eigenlijk iemand die nog niet voldoende is onderzocht. Daar ga ik verandering in brengen, want daar hebben de mensen recht op’.

Dr. Knock schakelde meteen de plaatselijke krant in, die een medische rubriek startte. ‘Mensen hebben recht op informatie, daar zijn ze heel blij mee. Kijk, ik doe dit niet voor mijzelf, maar voor al die mensen die tobben over hun gezondheid’, aldus Knock die ook in een grote advertentie een gratis spreekuur aankondigde alsmede voorlichtingsavonden over de nieuwste ontwikkelingen van de medische wetenschap. De dokter stelde immers tot zijn ontsteltenis vast, dat deze dorpsmensen niet weten hoeveel gevaren hun gezondheid bedreigen.’ Daar hebben ze nooit iets van gemerkt omdat ze het niet weten’, aldus Dr. Knock. ‘Dit dorp was ernstig bedreigd en dacht dat het gezond was, maar gezonde mensen zijn zieken die het niet weten!’

Onze verslaggever ter plaatse heeft intussen kunnen vaststellen dat Saint-Maurice aan een gezondheidsramp is ontsnapt. Voortaan verzorgen alle inwoners hun gezondheid met pillen en poeders. ‘Daar zijn ze heel blij mee, al zou je dat aan hun gezichten misschien niet zeggen. Tot voor kort hadden de mensen hier geen leven. Zij verkeerden in volslagen onwetendheid over hun verborgen kwalen. Ze dachten dat er niks aan de hand was en leefden er maar wat op los. Maar dan waren ze nu dood en begraven of gecremeerd’, aldus onze correspondent in Frankrijk.