Orgaantherapie

Orgaantherapie met Regeneresen is een moderne versie van de celtherapie, die ooit ontwikkeld werd door Professor Niehans uit Zwitserland. Bij celtherapie worden dierlijke organen en weefsels fijngemalen en opgelost in een fysiologische zoutoplossing. Deze suspensie wordt dan ingespoten met de bedoeling om verzwakte, verziekte of verouderde organen beter te laten functioneren.

Deze vorm van geneeskunde is eigenlijk al heel oud; denk maar aan het toedienen van schildklierextract aan patiënten met trage schildklier, pancreasextract aan diabetes patiënten en thymus extract bij een verzwakt immuunsysteem.

In Zwitserland in de kliniek van Professor Niehans en ook in Roemenië in het kuuroord van de vrouwelijke internist Professor Aslan zijn al duizenden mensen, waaronder vele bekende persoonlijkheden, met veel succes behandeld met een dergelijke “verjongingskuur”. Denk maar aan Charlie Chaplin, die op vergevorderde leeftijd nog kinderen kreeg en staatslieden zoals Adenauer en Churchill. Ook leden van ons koninklijk huis zijn in Roemenië behandeld.

De werking van deze celtherapie wordt toegeschreven aan de actieve moleculen en enzymen die in de cellen van de gesuspendeerde organen aanwezig zijn. Elke cel van een bepaald orgaan bevat namelijk een unieke combinatie van biochemische stoffen, die de specifieke functie van dat orgaan coderen en tot uitvoering brengen.

De belangrijkste van die specifieke moleculen is het zogenaamde “messenger RNA”, dat is een afdruk van het DNA dat zich in de celkern bevindt. Het RNA bevindt zich in de celvloeistof (het cytoplasma) en vormt de code voor de eiwitsynthese van alle biochemische stoffen die nodig zijn voor de functie van die cel oftewel van het hele orgaan. Dat betekent dat de voornaamste werkzame stoffen bij de celtherapie in het cytoplasma opgelost zitten.

Hiervan heeft men gebruik gemaakt bij het vervaardigen van de injectievloeistoffen voor de orgaantherapie, de zogenaamde “Regeneresen”, die dus voornamelijk bestaan uit het orgaanspecifieke RNA en andere biochemische moleculen uit het cytoplasma, dat na filteren overgebleven is. Door het filteren van de orgaansuspensies zijn ook de mogelijk schadelijke en allergische stoffen verdwenen, die vroeger nog wel eens aanleiding waren tot bijwerkingen bij de celtherapie volgens Niehans.

De Regeneresen worden ingespoten in de bilspier en de nuttige biochemische stoffen worden door het doelorgaan opgenomen en gebruikt voor herstel van de functie. Zo zullen bijvoorbeeld Thymus Regeneresen de eigen thymus van de patiënt weer activeren en zo de werking van het immuunsysteem en de afweer verbeteren en zullen Bijnier Regeneresen een verzwakte bijnier weer “oppeppen”. Ook het Osteochondrin, een gefilterd extract van kraakbeen, bot en gewrichtskapsel, is een Regenerese en wordt met succes gebruikt bij arthrose en osteoporose. In RN13 zijn meerdere orgaan extracten samengevoegd, het wordt het meest gebruikt voor preventie en Life Extension.  Meestal worden 3 injecties gegeven met een tussenpoos van 2 tot 6 weken en daarna een onderhoudsdosering van 1x per half jaar of per jaar.