Vragenlijst voor het chronisch vermoeidheids-syndroom

Gebaseerd op het “Chronic Fatigue Syndrome” volgens de definitie van het “Centre of Disease Control” in Atlanta, Georgia, USA. Bron: Annals of Internal Medicine (vol 108, 1988, p 387)

Omcirkel onderstaande beweringen als die op u van toepassing zijn:

A. Ik heb minstens 6 maanden last van chronische vermoeidheid.

B. Ik ben uitgebreid door artsen onderzocht en er is geen ziekte gevonden, die de klachten kan verklaren.

C. Gedurende de 6 maanden of langer heb ik last van steeds terugkerende of constant aanwezige:

1. rillingen of lichte koorts

2. pijnlijke keel

3. opgezette of pijnlijke lymfeklieren

4. onverklaarbare spierslapte en spierpijn

5. langdurige vermoeidheid na een (spier)inspanning, die ik voordien goed kon verdragen.

6. hoofdpijn (anders dan vroeger)

7. gewrichts-pijn, zonder zwelling of roodheid

8. vergeetachtigheid, geheugen stoornissen, woordvind stoornissen

9. verhoogde prikkelbaarheid

10. verwardheid

11. onvermogen om te concentreren

12. depressie

13. slaapstoornissen

Het “CDC” vindt een CFS waarschijnlijk als A en B zijn omcirkeld. Tevens minimaal 8 items uit rubriek C.